Wijkvereniging de Spil is geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

 

Dit heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.
De volledige gegevens zijn hier onder vermeld:
Statutaire  naam:
Wijkvereniging de Spil
RSIN/Fiscaalnummer:
8007 83 360
Adres:
Molenkrite 169
8608 WD Sneek
Doelstelling:
Het organiseren van activiteiten (in de breedste zin van het woord) op het gebied van sport en sociaal- en cultureel terrein in de regio Zuid-West Friesland.
Voor een overzicht van de soorten sporten kunt u kijken op de pagina “Sport” op deze website en voor de overige activiteiten geeft de pagina “Commissies”  een goed inzicht.
Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt:
Om de doelstelling:
“Het organiseren van activiteiten (in de breedste zin van het woord) op het gebied van sport en sociaal- en cultureel terrein in de regio Zuid-West Friesland”.
te bereiken hebben wij het volgende beleid voor de komende jaren: De Vereniging is niet alleen voor de leden, maar wordt ook door de leden in stand gehouden op een vrijwillige basis. Deze inzet is zeer belangrijk om de activiteiten te laten plaatsvinden en nieuwe activiteiten te ontplooien, maar ook om te zorgen voor een goede en nette huisvesting. Het is dan ook van belang om de huidige leden te behouden en nieuwe leden te werven. Dit is te behalen door het organiseren van een diversiteit aan activiteiten voor elke doelgroep en aandacht te hebben voor de inzet door de vrijwilligers en voldoende reclame te maken voor de georganiseerde activiteiten, om zodoende potentiële nieuwe leden enthousiast te maken voor de Wijkvereniging. Daarnaast is er sprake van een kleine lidmaatschapsbijdrage waarmee de Vereniging de noodzakelijke kosten betalen.
Beloningsbeleid:
De Vereniging draait uitsluitend met vrijwilligers. Er is geen sprake van een vergoeding voor het vrijwilligerswerk.
Bestuur:
Zie de pagina “Bestuur”  voor de samenstelling van het bestuur van de vereniging.
Financiele verantwoording:
Zie voor de meest recente financiële verantwoording de pagina “Jaarverslag”   als subpagina van de pagina “Bestuur”.