In De Spil wordt volop gesport. Nieuwe sportleden zijn altijd welkom. Onderstaand een overzicht van alle sporten. U kunt reageren via mail of telefoonnummer.
Aanmeldingen of afmeldingen
Leden die zich aan of  af willen melden als algemeen lid of voor sport of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging stopzetten en veel verwarring voorkomen.
Aanmelden of afmelden voor de sportactiviteiten via:    famwierda@telfort.nl
Aanmelden of afmelden als lid via:            ledenadministratie@despilsneek.nl
Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.
DAG
TIJD
SPORT
TRAINER/STER
 
DINSDAG
17.15-18.00
Badminton J
Jan v.d. Pal
18.00-18.45
Badminton J
Jan v.d. Pal
19.00-20.00
Badminton S
Nico de Leeuw
20.00-21.00
Badminton S
Nico Altenburg
WOENSDAG
19.00-20.00
Volleybal H
René Lub
20.00-21.00
Volleybal D
Robert Klees
21.00-22.00
Volleybal D
Robert de Jong
DONDERDAG
19.30-20.30
Badminton S
Hilda Boot
20.30-21.30
Wim v/d Klauw
Volleybal G
VRIJDAG
18.30-19.30
Volleybal G
Kees Bruin
19.30-20.30
Badminton S
Lilian Visser
20.30-21.30
Badminton S
Elske Dotinga
21.30-22.30
Badminton S
Evert v.d. Zee
GROTE ZAAL
MAANDAG
09.00-10.00
Pilates
 
15:00-17:45
Kinderdansen
Mirjam Klip
 
20.00-21.00
Salsa
Mirjam Klip
 
21.00-22.00
Aerobic
Irma Brouwer
WOENSDAG
18.45-19.45
Pilates
 
19.45-20.45
Aerobic
Irma Brouwer