In De Spil wordt volop gesport. Nieuwe sportleden zijn altijd welkom. Onderstaand een overzicht van alle sporten. U kunt reageren via mail of telefoonnummer.

Aanmeldingen of afmeldingen
Leden die zich aan of  af willen melden als algemeen lid of voor sport of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging stopzetten en veel verwarring voorkomen.

Aanmelden of afmelden voor de sportactiviteiten via:    famwierda@telfort.nl
Aanmelden of afmelden als lid via:            ledenadministratie@despilsneek.nl

Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.

DAG

TIJD

SPORT

TRAINER/STER

 

DINSDAG

17.15-18.00

Badminton J

Jan v.d. Pal

 
 

18.00-18.45

Badminton J

Jan v.d. Pal

 
 

19.00-20.00

Badminton S

Nico de Leeuw

 
 

20.00-21.00

Badminton S

Nico Altenburg

 

WOENSDAG

19.00-20.00

Volleybal H

René Lub

 
 

20.00-21.00

Volleybal D

Robert Klees

 
 

21.00-22.00

Volleybal D

Robert de Jong

 

DONDERDAG

19.30-20.30

Badminton S

Hilda Boot

 
 

20.30-21.30

Wim v/d Klauw

Volleybal G

 

VRIJDAG

18.30-19.30

Volleybal G

Kees Bruin

 
 

19.30-20.30

Badminton S

Lilian Visser

 
 

20.30-21.30

Badminton S

Elske Dotinga

 
 

21.30-22.30

Badminton S

Evert v.d. Zee

 

GROTE ZAAL

       

MAANDAG

09.00-10.00

Pilates

   

 

15:00-17:45

Kinderdansen

Mirjam Klip

 

 

20.00-21.00

Salsa

Mirjam Klip

 

 

21.00-22.00

Aerobic

Irma Brouwer

 

WOENSDAG

18.45-19.45

Pilates

   

 

19.45-20.45

Aerobic

Irma Brouwer