De aanvangstijd is 13.30 en het duurt tot 15.30 uur en vindt plaats in de bridgezaal van het wijkgebouw.
De kosten hiervan zijn € 50,00. Dit bedrag dient voor de 1e les overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL94INGB0003500028 ten name van Wijkvereniging De Spil.