De wijkvereniging zet zich in ter bevordering van leefbaarheid en saamhorigheid in Sneek.
Die leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen we door het in stand houden van commissies die contacten onderhouden met gemeentelijke instanties, maar ook die die sportieve, avontuurlijke, recreatieve of culturele activiteiten organiseren voor jeugd en volwassenen.
Als wijkvereniging geven wij een wijkkrant uit en deze verschijnt 8 x per jaar en wordt door onze vrijwilligers verspreid bij de leden. Oplage +/- 800. We bieden een mogelijkheid aan om te adverteren in de wijkkrant.
Een greep uit wat zoal ondernomen wordt:
Biljarten, dansen, sjoelen, kienen, klaverjassen, zingen in ons koor, bridgen, toneelavonden, schieten, fotoclub, videoclub, sinterklaasviering en de maandelijkse kinderdisco. Er wordt natuurlijk ook gesport in de sportzaal. Hier is badminton, volleybal, dansen maar er is ook salsa, aerobic en pilates.
Indien u iets mist en/of zich wilt inzetten voor bepaalde of geheel nieuwe activiteiten, neem vooral contact op met de voorzitter, één van de andere bestuursleden of met de betreffende commissie. Iedere inbreng wordt gewaardeerd, want vele handen maken licht werk en brengen veel gezelligheid.
Wij zijn gewoon open! Houdt u wel aan de geldende Corona maatregelen.

Recente berichten