Omschrijving activiteiten:
Vooral bewegen, Gym, en Yoga.
Daarnaast gasten en sprekers uitnodigen die ons iets vertellen, of kunnen laten zien, of leren.
Uitstapjes maken, bedrijven bezoeken, fietsen in de vakantie, maar vooral!! gezelligheid
Wij hebben een Sintmorgen, een Kerstmorgen, een Paasmorgen, jaarlijkse Busreis in Mei, en in December een Kerstmarkt bezoeken met een bus en meestal naar Duitsland
Bijeenkomsten:
Elke maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur : Yoga,daarna thee drinken tot 15.00 uur.
Elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur: Gym op Muziek.
Elke woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur: Gym op Muziek,daarna koffie en thee drinken tot 11.00 uur.
Elke donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur: Plus Gym op muziek, daarna koffie en thee drinken.
Bestuur:
Voorzitster: Marietje Zweet-Pronk
Secretaris: Betty Toering
Penningmeester: Trudy Müller
Algemeen Bestuurslid: Coby Beskers
Bankzaken: Nelly de Boer
Yogaleider: Jan v.d. Pal
Gymleidster op maandag: Mirjam Klip
Gymleidster woensdag: Monica Poiesz
Gymleidster donderdag: Irma Brouwer