ABC

Woensdagmorgen: Gym op muziek van 9.00-10.00 uur , daarna drinken we koffie/thee.

Donderdagmorgen: Seniorengym op muziek van 9.15-10.15 uur, daarna drinken we koffie/thee.

 

Wij vieren Sinterklaas , Kerst en Pasen met een gezellige morgen met een hapje en een drankje.

In mei maken wij ons jaarlijkse busreisje.

 

Voorzitster : Jolanda Abbink

Penningmeester: Nelly de Boer

Secretaresse: Betty Toering

Algemeen bestuursleden : Hilly Ligthart en Henny Teensma

Gymleidster: Monica Poiesz