Welkom

Welkom op de website van De Spil. Via deze site wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten.

Naast deze website kunt u De Spil volgen via facebook en 8 keer per jaar wordt de  Spilkrant uitgebracht. De Spilkrant kent een oplage van +/- 800. Wij bieden u de mogelijkheid om te adverteren in deze Spilkrant.

50 jaar jubileum

Wijkvereniging De Spil is opgericht in 1973 – 50 jaar geleden.

2023 staat volledig in het teken van dit jubileum. Het gehele jaar worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd.

De Spil – Jubileumjaar – Wat is er te doen?

De Spil

Van oorsprong is De Spil opgericht met als doel het bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid in Sneek. In de loop van de jaren is de nadruk komen te liggen op het organiseren van verschillende activiteiten voor mensen van alle leeftijden uit Sneek en omstreken. Binnen de vereniging organiseren de verschillende commissies de activiteiten.

Een greep van wat zoal ondernomen wordt:

Badminton
GK Evergreens Sneek
Videoclub de Windjammer
Volleybal
Spilbrekers
Ouderensoos
ABC
Amato
Schilderen
Instuif
Fotoclub de Spil
Kinderdisco
Biljart
Trekzakclub
Sjoelen

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan een van deze activiteiten en lid te worden van De Spil. Kijk voor mee informatie over het lidmaatschap op deze pagina https://despilsneek.nl/bestuur/lid-worden/.

De Spil staat open voor nieuwe activiteiten. Neem hiervoor contact op met het bestuur via bestuur@despilsneek.nl.

 

Vrijwilligers

De Spil wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Elke commissie heeft zijn eigen bestuur en contactpersoon.
Mocht u open staan voor vrijwilligerswerk, het bestuur gaat graag met u in gesprek.
Onder het motto van vele handen maken licht werk en brengen veel gezelligheid komen wij graag met u in contact via bestuur@despilsneek.nl.

Zaalverhuur

De activiteiten van De Spil vinden allemaal plaats in het gebouw De Spil aan de Molenkrite 169 te Sneek. Dit gebouw is gebouwd in 1978 en heeft onder andere een grote zaal, een foyer met bar en diverse lokalen. Op tijden dat De Spil de ruimten zelf niet gebruikt kunnen ze ook verhuurd worden. De zalen worden verhuurd voor onder andere cursussen, workshops, verjaardagen, beurzen en voor sportactiviteiten. Kijk voor meer informatie op de pagina zaalverhuur https://despilsneek.nl/bestuur/zaal-huren/.

Inkomsten

De Spil bestaat bij gratie van haar leden. Zonder leden geen De Spil! Naast dat de leden contributie afdragen verzetten veel leden ook veel vrijwilligerswerk.

De barinkomsten en de zaalverhuurinkomsten zijn de andere inkomstenbronnen van De Spil.

De contributie bedraagt jaarlijks € 12,50 en dat betreft een algemeen lidmaatschap. Bij het lid worden van een commissie kan het zo zijn dat ook zij contributie vraagt, dit verschilt per commissie.