In De Spil wordt volop gesport. Nieuwe sportleden zijn altijd welkom. Onderstaand een overzicht van alle sporten. U kunt reageren via mail of telefoonnummer.
Aanmeldingen of afmeldingen
Leden die zich aan of  af willen melden als algemeen lid of voor sport of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging stopzetten en veel verwarring voorkomen.
Aanmelden of afmelden voor de sportactiviteiten via:    famwierda@telfort.nl
Aanmelden of afmelden als lid via:            ledenadministratie@despilsneek.nl
Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.