Jaarverslagen van 2018 en de jaarrekening van 2018.

Hieronder ziet u alle jaarverslagen van de commissies.

Jaarverslag Biljartclub 2018/2019.

In samenwerking met het bestuur van de Spil is het gelukt om via het Oranje Fonds, P.W. Jansens stichting/ Friesche Stichting ,Stichting Sneek 1818, geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van voor ons twee nieuwe biljart tafels, de biljart tafels die er eerst stonden waren in ieder geval 40 jaar oud en aan vervanging toe, wij willen als  bestuur van de biljartclub het bestuur van de Spil hartelijk bedanken voor de samen werking het afgelopen seizoen.
Begin September toen het biljart seizoen weer begon stonden er dus twee redelijk nieuwe Biljart tafels [2 Jaar oud] geleverd door Geert Popma.Wij zijn een klein clubje met op dit moment 20 leden en spelen elke woensdag avond competitie, ook spelen we competitie avonden tegen biljartclub de Zwette [voor heen de Hen genoemd] en It Roefke op het Eiland en Biljartclub het Ouhet zijn gezellige uitwisselingen, en leuke avonden in de Spil en de andere lokatie.Verder zijn er nog een aantal leden van de Soos die op Woensdag middag Biljarten, wij als biljart club kunnen nog wel een paar leden verwelkomen zeg maar, dus mocht er iemand het biljart spel leuk vinden of willen leren, van harte welkom op de Woensdag avond.Bij het schrijven van dit verslag zijn de winnaars nog niet bekend de wedstrijden zijn nog niet allemaal gespeeld , half April hebben we leden vergadering en prijs uitrijking de week er na een onderling tournooi, en als afsluiting van het seizoen begin mei een feest avond in de Spil.
Wie weet tot ziens,
Johan Munsterman secretaris biljartclub.

 A.B.C
Onze ABC draait wel aardig goed. Hoop activiteiten, maar we kunnen voor onze diverse groepen wel nieuwe leden gebruiken.
Kom eens langs, en kijk of er wat voor je bij nis.

Hieronder kunnen jullie zien wat wij zoal hebben georganiseerd in 2018
3-1      A.B.C gym en koffie drinken
4-1      Senioren gym begonnen
8-1      's middags Yoga, 's avonds gym
31-1    31 jarig bestaan A.B.C. wat lekkers bij de koffie
14-2    Valentijnsdag, rood hartje bij de koffie
28-3    Paasmorgen, met fris en advocaatje + slagroom
2-4      Monica ( leidster gym) met vakantie, gezellig koffie drinken
9-5      Reisje A.B.C naar Doesburg
16-5    Laatste dag, even napraten over ons reisje
                 Vakantie
3-9     Yoga weer begonnen. Maandagavond gym gestart
5-9     De A.B.C gym weer van start
6-9     Seniorengym doen ook weer hun best, doen ze altijd al hoor!
17-10 Mevr. Weenink met een prachtige lezing over textiel
14-11 De Wereldwinkel met presentatie over hun producten
21-11 Eigen rommel/ruil markt
15-12   Sinterklaas viering
12-12 Kerststukjes maken onder leiding van Jan Brandsma, Tineke Faber, groot succes
19-12 Geweldige mooie kerstmorgen
Dit was ons afgelopen jaar.

Bettie Toering-Koenen      

Jaarverslag schilderen 2018

Op 16 juli lag er een flyer bij mij in de bus, verstuurd door Tineke. Aangezien ik 2 Tinekes en een overbuurvrouw die Tineke heet, wist ik niet van welke Tineke dit kwam.  Pas toen ik de flyer had gelezen begreep ik dat dit van Tineke Terpstra was.
Op de flyer stond :   Kom erbij festival!
Eenieder die kan zingen, dansen, toneelspelen, muziek maken, schilderen of handwerken werd opgeroepen om mee te doen aan dit festival dat gehouden werd op 27 September 2018 in het Atrium ( een cultureel centrum) aan het Oud Kerkhof in Sneek met medewerking van enkele zorg instellingen tegen Eenzaamheid. Er zouden ’s morgens work-shops gegeven worden en iedereen kon daar aan mee doen. Dus ook mensen die gewoon naar binnen liepen. ’s Middags werd een gedeelte opgevoerd en kon iedereen kosteloos aanschuiven aan de Langste Eettafel van Sneek. ’s Avonds kon men nog luisteren naar het zangkoor De Evergreens en genieten van dans en spel. Maar men moest zich wel vóór 25juli opgeven in verband met de Langste Eettafel.
Dat was dus kort dag, omdat de cursussen al afgelopen waren en iedereen met vakantie was. Dus heb ik maar een mail naar de organisatoren gestuurd dat er ca. 8 mensen meededen. Toen ik een mail naar alle cursisten verstuurde was iedereen enthousiast. Totdat zij hoorden dat het tegen eenzaamheid was. Bovendien hoorde ik van het Atrium ook helemaal niets vanwege de vakantietijd. Na de Bouwvakvakantie heb ik de mensen opnieuw gebeld en daar bleek dat zij van niets wisten. Mijn mail met de aanmelding was zoek geraakt. Men was dolblij dat een schilderclub mee deed. Nu waren zij er zeker van dat er voldoende mensen bij het schilderen kwamen.
Toen de nieuwe cursus begon heb ik de cursisten duidelijk uitleg gegeven wat de bedoeling was. De donderdagmiddag na de eerste lessen zou een schilderes ( die les geeft aan het Atrium )bij de Spil langs komen met grote rollen doek die de cursisten moesten beschilderen en dienst zouden doen als tafellakens voor de Langste Eettafel. Van beide groepen waren er in totaal 8 cursisten die hieraan meededen. Het was een geslaagd project en een heel gezellige middag.
Op 27 September om 13.30 uur kwamen de cursisten binnen druppelen. Na een kopje koffie kregen wij een servet waarin we een eigen spreuk moesten schrijven. In de voorhal was een geweldige  expositie van bekende Sneekers geschilderd door Ymke Meester, die druk bezocht werd. Om 15.30 uur konden we naar het lokaal om de tafelkleden af te schilderen. Ook daar deden mensen en kinderen aan mee die gewoon naar binnen waren gelopen en leden van de Evergreens die op hun beurt moesten wachten. Om 16.30 uur gingen de Evergreens oefenen wat veel publiek trok en waar menigeen meezong. Om 17.00 uur werd ons verzocht naar de aula te gaan. Daar kon iedereen luisteren naar het KinderOrkest van de Muziekschool. Onderhand werd in de voorhal de Langste Eettafel van Sneek ingericht.
Om 18.00uur zaten alle aanwezigen aan de met onze geschilderde tafellakens gedekte Langste Eettafel van Sneek heerlijk te genieten van de Boerenkool of Zuurkool met braadworst. Het was zeker een geslaagde middag met veel inloop. Jammer voor de Evergreens en dans en toneelgroep die op avond optraden, want na zo’n drukke middag hielden velen van het publiek het voor gezien.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jaarverslag 2018 “Gemengd koor Evergreens”
Algemeen:
Volgens traditie begon het jaar met de eerste repetitie op donderdag 10 januari gevolgd door een toost op het nieuwe jaar met een drankje en een hapje. Dank aan de CVO-rs die bij elk optreden en repetities van ons koor maar weer klaar staan om de geluidsinstallatie/ apparatuur of podium te installeren, en Johan Velthuis voor de verzorging van het geluid en de prachtige aankleding bij ons kerstconcert. Albert Jan de Boer met zijn energieke zangles. Wim Luiks voor de prachtige posters. Hoewel was aangegeven dat in 2017 het laatste kerstconcert zou plaatsvinden is in de jaarvergadering van 1 februari 2018 besloten om toch weer een kerstconcert in de Spil te organiseren. In maart werd er met een aantal koorleden gebrainstormd over verjonging van ons koor en zijn de eerste ideeën voor het opzetten van een kinderkoor en een koorproject op papier gezet. Via de media is hier aandacht aan gegeven en zijn basisscholen in Sneek benaderd. De eerste repetities met het kinderkoor zijn gestart in september en het koorproject in oktober. Zij konden meedoen met de repetities en zich voorbereiden op ons traditioneel kerstconcert. In mei was onze bbq en idols in Boornzwaag ten huize van de familie Velthuis. Het koor heeft meegedaan aan de Grote Clubactie waarbij alle 100 loten zijn verkocht. Ons combo heeft 2 repetities bij Johan Velthuis gehad.
Er is een nieuwe persfoto gemaakt.
Repetities:
In 2018 zijn er 33 repetitie avonden gehouden. De repetities werden goed en enthousiast bezocht; het gemiddelde afwezigheidspercentage bedroeg 18 %. De aandachtspunten bleven: uit het hoofd zingen, vernieuwen, uitstraling en discipline.
Ledenaantal:
Het aantal koorleden per 31 december bedroeg 69, waarvan 20 sopranen, 33 alten, 9 tenoren en 7 bassen.
Concerten:
In 2018 waren er 10 concerten, 1 optreden meer dan in 2017. Het gemiddelde afwezigheidspercentage bij de optredens bedroeg 26%.
Bestuur:
In 2018 is het bestuur 10 keer in vergadering geweest waarvan 2x met Johan Velthuis.
Repertoire:
Het algemene repertoire (en kerstrepertoire) werd in 2018 aangepast. Er zijn 11 nieuwe nummers toegevoegd.
Website/Facebook:
Wordt beheerd door Ronald Postma.
Instrumentarium:
Er is een 5 snarige basgitaar aangeschaft omdat deze een vollere klank geeft.
Lief en leed pot:
Wordt beheerd door Maike van der Werf en Martha Twijnstra.

Jaarverslag 2018 van de Spilbrekers.

Met 9 leden beginnen wij 2018 en met 10 man sluiten wij het jaar af.
Ons eerste optreden is het, intussen traditionele, diner-dansant in de Parkflat op 20 januari, samen met de seniorendansgroep van Vergonet.
Ook hebben wij een optreden in het Wumkeshûs, het Bonifatiushuis en in de Ielânen.
Met een paar muzikanten werken wij mee aan de muziekmarathon van 24 uur in Wijckel om geld in te zamelen voor muziekinstrumenten voor het asielzoekers centrum en voor het opfleuren van het dorpshuis.
Het laatste optreden van 2018 is een gezamenlijk optreden, samen met popkoor ‘Flair’ in het kerkje van Sandfirden. De sfeer is geweldig en wij kijken daar met plezier op terug. En aan dit optreden hebben wij onze 10-de muzikant te danken. Sinds het overlijden van onze pianist, Harry Diekstra, speelden wij zonder pianist. Harry was een uniek mens, die voor ons gevoel onvervangbaar was, maar langzamerhand begon het besef te komen dat een pianist toch wel een verrijking zou zijn en in Sandfirden meldt Bert Voet zich aan en hij past uitstekend bij onze groep. Daar zijn wij erg blij mee.
Wij sluiten het jaar 2018 met een positief gevoel af en kijken vol vertrouwen uit naar 2019, waarvoor alweer een paar optredens gepland staan.

JAAR VERSLAG Fotoclub De Spil 2018
De fotoclub heeft zijn commissie uit kunnen breiden met een nieuwe Penningmeester en er is een Assistent bijgekomen voor de voorbereiding van de “workshop/doe-avonden”. De club is alleen nog op zoek naar iemand die het  “Secretariaat” op zich wil nemen
Er wordt vaak gezegd: “Verander nooit een succesformule”. Ook dit jaar hebben wij onze vertrouwde onderwerpen aangehouden.
Net als voorgaande seizoenen hebben we naar thema’s gefotografeerd. De lijst met thema’s wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe onderwerpen. Zoals dit jaar zijn o.a.  “Contrasterende/analoge kleuren”, “schaduwen” en een “boek/magazineomslag” er bij gekomen.
Deze foto’s kunt u bekijken in de foyer naast het rookhok, op onze facebookpagina en natuurlijk op onze eigen website: www.fotoclubdespil.nl

Om de kennis van de fotografie te vergroten worden er op de fotoclub ook workshops/doe- avonden georganiseerd. Hier bij zijn we in de weer met camera’s, rekwisieten, statieven en flitslicht etc.. Dit gebeurd allemaal in ons eigen lokaal in de Spil.
De gezelligheid druipt er vanaf als wij experimenteren met licht, knoeien met water of hoesten van de rook. Even een kleine opsomming wat wij het afgelopen seizoen hebben gefotografeerd: - Lightpainting
- Bokeh met eigen ontworpen figuurtjes
-  Splash fotografie met fruit in een glas laten vallen
- Speedfotografie het laten knallen van ballonnen gevuld met water.
- Rook fotograferen komende van een wierook stokje
- Stresslijnen in plasticvoorwerpen fotograferen met behulp van Polarisatiefilter en beeldscherm
Maar wie denkt dat wij alleen in het m.f.c. “de Spil” actief zijn heeft het mis. Er zijn een aantal leden naar Driesum afgereisd om de natuur van “Rinsemer Polder” te fotograferen onder leiding van een gids van het “Fryske Gea”. Er zijn foto’s gemaakt tijdens een Drifting Event in Emmer-Compascuum. We zijn modder wezen happen tijdens de grasbaan races bij motorclub “de Flying Boetoe”. Daarna weer de rust opgezocht tussen de “petgaten” in het afgravingsgebied van “de Deelen”.
Op de valreep van het jaar 2018, hebben wij op 4 december de straatfotograaf Dhr. G.J Hermus uitgenodigd om het één en ander uit te leggen over “straatfotografie”. Een avondvullende maar een zeer geslaagde lezing.
Het aankomend seizoen gaan wij er weer een gezellige en leerzame jaar van maken…

 

Jaarverslag Instuif 2018

Zo 2018 ligt al weer achter ons en wij willen wel even terug blikken op 2018. Het was een jaar zoals andere jaren , Wel hebben wij nu twee extra Marathons ingelast. Mei en December zijn van de instuif , en alleen voor leden. De andere twee zijn open voor iedereen  Februari en Oktober die maar wil komen klaverjassen. Ook daar hebben wij mooie prijzen voor ...en tussen de middag soep en broodjes etc. altijd gezellig en ook in 2019 gaan wij weer Marathons organiseren. Wie dit verslag leest en denkt dat is ook wat voor mij , kom dan eens langs op de maandag middag. Wij zijn er vanaf 13.00 uur en beginnen om 13.30 tot ongeveer 17,00 tot 17,30.. Maar op de instuif moet je wel lid worden van de wijkvereniging de Spil € 12.50 per jaar. En met dit lidmaatschap mag je aan alle activiteiten mee doen voor de hele familie. Ook Anton en Roelie en ondergetekende bedankt voor het organiseren voor deze klaverjasmiddagen, En ook de Marathons niet te vergeten. sluit ik dit jaarverslag af met de
Vriendelijke Groeten en tot de volgende keer....
Namens Anton...Roelie...Coby.

Jaarverslag sjoelclub 2018

januari:
We beginnen dit jaar met een ledental van 21 sjoelers. (14 damens en 7 heren) Afgelopen jaar deden we nog mee aan regio wedstrijden, gehouden in Oudega(swf) Dat is nu van de baan, omdat er geen enkel lid van onze vereniging daar meer aan mee doet.
Na enkele weken zonder sjoelen vanwege de kerst en nieuwjaar, pakken we de
De draad weer op. Verder geen bijzonderheden.
februari/maart:
In maart is de jaarlijkse derby tussen club Balk en club De Spil gehouden.
De uitslag is als volgt:
Op de eerste plaats is geëindigd Atsje Postma (De Spil)
De tweede plaats is voor Jettie Hoekstra van Balk.
Op de derde plaats is geëindigd Sjef Swaalf (De Spil)
Verder geen bijzonderheden.
april:
Algeheel kampioen van de competitie is Roelie de Jong geworden met 8553 punten.
Als tweede is geëindigd Wiepie van Oosten met 7665 punten.
Als derde is geëindigd Margriet Eekma met 7598 punten.
Deze dames zijn alle drie uit de groep van “onder de 110”
mei:
Aan de strijd om de Supercup, deden deze keer geen sjoelers mee van Club Balk.
De Uitslag:
De eerste plaats is voor Dicky Huisman, tweede is Margriet Eekma en
de derde plek is geworden voor Johan de Jong.
juni/juli/augustus:
vakantietijd
september/oktober::
De competitie is weer begonnen en bij een aantal sjoelers is het gemiddelde weer iets om hoog gegaan, bij anderen iets omlaag, terwijl er ook bij enkelen dit gelijk is gebleven. In september hebben wij door het overlijden van ons lid Trientsje Punter, van haar afscheid moeten nemen.
november:
De 2e sjoel-derby tussen De Spil en Balk, die deze maand hier zou worden
gehouden is afgelast vanwege het niet beschikbaar zijn van de grote zaal.
Verder geen bijzonderheden.
december:
Maandag 10 december is de laatste sjoelavond van dit jaar en is ook tevens de afsluiting. van de tweede periode. (een periode bestaat uit zeven sjoelavonden) De competitie gaat in de regel over 28 weken verdeeld over 4 perioden van zeven avonden. De tweede periode(groep <110) is gewonnen door Roelie de Jong met 2538 punten. De tweede periode(groep >110) is gewonnen door Yvonne Swaalf met 1690 punten. Bovenaan in de competitie staat ook Roelie de Jong met 3901 punten, gevolgd door Bokke v.d Brug met 3646 punten. Met op de derde plaats Wiepie van Oosten met 3174 punten.
De afsluiting van het jaar, met daarbij een etentje is gehouden op 17 december. Voor wat betreft het jaar 2019 is er geen verandering te verwachten in de activiteiten van de club. Het aantal leden van de club is iets gedaald door het overlijden van Trientsje Punter en dat Siemen Volberda heeft bedankt als lid.
Het ledenaantal is nu 19 (13 dames en 6 heren)
De sjoelcommissie

JAARVERSLAG SPORTCOMMISSIE 2018-2019.

Dolf de Boer heeft per september het voorzitterschap weer overgenomen van Frans Soepboer en hij is Frans zeer erkentelijk dat alles gewoon door is gedraaid tijdens zijn ziekte.
Wij als sportcommissie melden dat het leden aantal terug is gegaan en we nu rond de 250 enthousiaste leden zitten. We worden met zijn allen ouder en iedereen accepteert elkaar ook al kan de een beter smeshen en de ander beter opslaan etc. Het blijft zo leuk sporten met elkaar. De bezettingen zijn goed en de mensen komen ook trouw, is het oordeel van de trainers.
Er worden, zoals ieder jaar, weer slottoernooien georganiseerd voor volleybal en voor badminton aan het eind van het seizoen. Volgens de trainers is dit een goede traditie die we moeten aanhouden voor de gemotiveerden onder de leden.
De step-aerobic, salsa en pilates zitten mooi vol en er komen geregeld nieuwe belangstellenden bij.
De mixdance-groep o.l.v. Mirjam Klip heeft op 16 december 2018 opgetreden in het theater te leeuwarden. Gelukkig deden ze het goed onder deze spanning en kregen van ouders, familie en vrienden groot applaus.
De schoonmaak is dit seizoen overgenomen door Hilda Boot en de trainers zijn tevreden over de zaal, toiletten en douches, die voorheen vaak lang niet schoon bleken te zijn.
De financiën zien er ook goed uit. Deze worden nu per maand aan de gemeente voldaan i.p.v. voorheen per seizoen. Zo is het overzicht prima. De automatische incasso van de contributies lopen ook prima.
We gaan dan ook vol goede moed en met plezier verder.
De voorzitter: Dolf de Boer
Secretaris: Gea van der Molen
Penningmeester: Lisa Wierda
Algemeen: Hilda Boot

Jaarverslag 2018 Videoclub Windjammer

Bestuur commissie Videoclub Windjammer 2018
Voorzitter: Annet Lutz (aftredend 2021)
Penningmeester:Wim Hoexum (aftredend 2020)
Secretaris: Frits Ringma (aftredende 2019)
Leden verloop
Opzegging in 2018: 1 clublid
Nieuwe leden 2018: 5 leden
Leden per 31 december 2018: 16 leden
Op de montage op vrijdagochtend is een variërend aantal. Van 4 tot 10 personen.
--------------------------------------------------------------------------
Het afgelopen jaar zijn er heel veel activiteiten geweest. Ons hoogte punt was het jubileum.
Voor de 10e keer een Nationaal Speelfilmfestival. Rond de 100 bezoekers konden we begroeten en ze kwamen van uit heel Nederland. Na afloop was er voor iedereen een miniatuur Waterpoortje met jubileum tekst erop. Ook in 2018 kregen we €1.000,00 subsidie van Sùdwest-Fryslân en € 500,00 van de Jansen's Stichting. Verder gesponsord door Poiesz met Friese lekkernijen.
Om leden te werven hebben we veel van onze activiteiten in de In de Sneekerkrant gezet.
Open clubavonden georganiseerd met mooie films. We hebben mede daardoor nieuwe leden er bij gekregen.
In september een ruil verkoop beurs van Beeld en Geluid. Helaas viel dat samen met veel activiteiten in Sneek en omstreken. Gevolg weinig bezoekers. Op de clubavonden hebben verschillende clubleden een avond verzorgt. Zoals animatiefilm, filmmontage, diafragma's en nog veel meer.
De clubavonden worden goed bezocht.
Verschillende leden hebben een Drone. Zij hebben die gedemonstreerd bij de Potten. Prachtige opnamen van het water en landschap.
De filmmontage op de vrijdagochtenden worden goed bezocht.
We zijn een avond op bezoek geweest bij fotoclub De Spil. Daar was een lezing over straat fotografie.
Op het filmfestival in Drenthe van NOVA- Noord hebben we 3e prijs gehaald met een opdracht
film van 2½ minuut. Verschillende leden zijn naar film cursussen geweest.
Rob van Maanen uit Duiven heeft bij ons een lezing gegeven over camera voering.
Aangeschaft hebben we 2 mooie led lampen van 50x50 en 2 grote GreenScreen lakens.
Beide een mooie aan winst voor onze hobby en al veel gebruikt.
De film montage computers zijn geüpdate door clublid Nico. De website en Facebook worden goed bijgehouden. Ons club uitje was een Historische vaar route door Leeuwarden en na afloop eten bij Humphrey. Het jaar hebben afgesloten partners en de Première van het liedje "Sophietje" met een hapje en drankje. Een meer dan geslaagd 2018 voor leden videoclub Windjammer.

Commissie videoclub Windjammer