Bestuur    
Voorzitter Vacant Bestuur@despilsneek.nl
Secretaris Vacant Secretariaat@despilsneek.nl
Penningmeester Stef Kuiterman Penningmeester@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Coby Volberda Sevolberda@home.nl
Algemeen Bestuurslid Cobie Jonkman Ledenadministratie@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Mirjam van der Kooij Financien@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Vacant  
     
Overige contactpersonen    
Bar Jan Frankema Kantine@despilsneek.nl
Technische dienst IJde van der Kooij  
Zaal verhuur   Zaalverhuur@despilsneek.nl