Uitnodiging informatieavonden seismisch onderzoek

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden en ook van aardwarmte.
Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek uitvoert, bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-Fryslân.
Vermilion heeft al verscheidene informatiebijeenkomsten over dit seismisch onderzoek georganiseerd. De onderstaande twee bijeenkomsten staan gepland in de gemeenten Smallingerland en Opsterland.
U bent van harte welkom op de volgende tijden, data en locaties:
Datum                                                  Tijd                                     Locatie en adres
03-10-2017                             16:00 – 20:00                               De Buorskip
                                                                                                           Vlaslaan 26
                                                                                                           9244 CH Beetsterzwaag
10-10-2017                             16:00 – 20:00                               Hotel van der Valk
                                                                                                           Lavendelheide 4
                                                                                                           9202 PD Drachten

De informatiebijeenkomst zal in de vorm van een inloopmiddag zijn. Aanmelding is niet noodzakelijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de aard van het seismisch onderzoek en de verschillende technieken die toegepast worden.
Vanzelfsprekend krijgt u tijdens deze bijeenkomst alle gelegenheid om vragen aan ons te stellen over het seismisch onderzoek.
Voor nadere informatie kunt u een email met uw vraag sturen naar seismiekinfo@vermilionenergy.com.
Uitnodiging informatiebijeenkomsten seismisch onderzoek