Ons gebouw De Spil

Enkele jaren geleden is al onderzocht of verplaatsing van het wijkgebouw naar het huidige winkelpand van de Jumbo mogelijk was. Uit dit onderzoek bleek dat het winkelpand niet geschikt is voor een wijkgebouw. Het pand is veel te klein en is ook slecht geïsoleerd. Ook wat geluid betreft voldoet het pand volstrekt niet. Uit dit onderzoek bleek dat eigenlijk alleen maar de fundering voor hergebruik geschikt was. Verplaatsing van het wijkgebouw is dus gewoon onbetaalbaar. Het huidige gebouw voldoet uitstekend door de aanwezigheid van ondermeer een sportzaal en grote zaal. De wijkvereniging kon zich hierdoor optimaal ontwikkelen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. We hebben dit meerdere keren met de wethouder besproken, maar we krijgen nooit een duidelijk antwoord. Om een voor ons onduidelijke reden geeft de gemeente de voorkeur aan sloop van het huidige wijkgebouw en verplaatsing van de wijkvereniging naar het huidige winkelpand van de Jumbo.
Dat wij nu al 4 jaar met de gemeente in discussie zijn over het wel en wee van het wijkgebouw is toch onvoorstelbaar. Daarbij is “in discussie” eigenlijk een verkeerde term. Wij voeren allerlei argumenten aan, maar de gemeente motiveert nooit waarom zij wel van mening is dat verhuizing naar het pand van de Jumbo kan. Dat is toch raar. Langzamerhand is er sprake van een kafkaëske situatie. De ambtenaren zitten vast in procedures en denken in bestuurlijke kaders. Als iets daar niet aan voldoet deinzen ze terug of leggen het dossier naast zich neer. Brieven worden niet beantwoord of de beantwoording duurt maanden. Ambtenaren waar wij contact mee hebben voelen zich vaak niet aansprakelijk en leggen de verantwoordelijkheid bij de collega’s neer. Voor de duidelijkheid: Wat ik hier vertel is niet overdreven.
Nu lezen we in het raadsvoorstel weer dat de gemeentelijke voorkeur weer uitgaat naar verhuizing van het wijkgebouw naar de plek van de huidige supermarkt locatie. Er wordt weer niet verteld waarom de gemeente dit vindt. Wel wordt in het raadsvoorstel gesproken over een gebiedsverkenning waarin verschillende alternatieven worden bekeken.
We willen na 4 jaar frustrerend overleg best weer eens meedenken over de toekomst van het wijkgebouw, maar dan met het uitgangspunt dat het bestaande wijkgebouw gehandhaafd blijft, tenzij verplaatsing een redelijk financierbaar alternatief blijkt te zijn. Het bestaande wijkgebouw is ons immers op het lijf geschreven en uiterst geschikt voor het brede scala aan activiteiten die wij als wijkvereniging organiseren.
Wij vragen uw commissie te bewerkstelligen dat in het raadsvoorstel niet meer wordt gesproken over een gemeentelijke voorkeur en dat bij een gebiedsverkenning handhaving van het bestaande wijkgebouw uitgangspunt is.