Enquête toekomst Wijkvereniging de Spil
Afgelopen week heeft u een enqête formulier in de bus gekregen. Hieronder leggen we uit waarom.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bijgaande enquête wilt invullen en retourneren.
Zoals u weet zijn wij als bestuur al (7jaar) geruime tijd in overleg met de gemeente inzake de toekomstige huisvesting van de Wijkvereniging de Spil.
In de laatste en voorlaatste ledenvergadering is door u als ledenraad besloten dat wij in de huidige locatie willen blijven.
Onlangs zijn er door de gemeente een 3-tal scenario’s gepresenteerd met betrekking tot het gebied rondom de Spil. Kort gezegd kwamen de 3 scenario’s hier op neer:
  1. Huidige locatie van de Spil wordt gerenoveerd;
  2. Huidige locatie van de Spil wordt gesloopt en er wordt een nieuwe locatie gebouwd incl. appartementen erboven;
  3. De locatie de Spil wordt nieuwgebouwd achter de huidige locatie.
Wij als bestuur hebben de scenario’s geëvalueerd en hebben nog steeds de sterke voorkeur voor het scenario dat de huidige locatie intact blijft en dat het noodzakelijk (achterstallig) groot onderhoud wordt uitgevoerd.
Dit betekent dat de lokalen achter en naast de Spil gesloopt moeten worden en dat daarvoor in de plaats een nette nieuwe buitengevel moet komen.
Wij als bestuur hebben zorgen dat onze wens niet wordt ingewilligd bij een van de bovenstaande 3 scenario’s van de gemeente. De gemeente is nadrukkelijk op zoek naar een renovatie in een vorm van vermindering van het aantal vierkante meters.
Wij als bestuur denken meer in revitaliseren in plaats van renoveren in de vorm zoals de gemeente het voor zich ziet.
Argumenten voor ons als bestuur zijn:
  • Continuïteit
Het bestuur ziet een groot risico voor de continuïteit als de Spil 1,5 jaar moet sluiten. Leden wachten niet 1,5 jaar thuis af tot de Spil gebouwd is, maar zoeken elders een plek voor hun activiteiten en gezelligheid.
  • Bereikbaarheid
De huidige locatie is goed bereikbaar voor al onze activiteiten die plaatsvinden. Indien de Spil verplaatst wordt richting de vijver, is de Spil directer omsloten door woningen, waardoor een risico tot overlast bestaat. Gedurende het jaar komen ongeveer 40.000 bezoekers in de Spil.
  • Functionaliteit passend bij de huidige activiteiten en groeimogelijkheden
Indien de huisvesting kleiner wordt, zien wij een groot risico om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten en dus zal het ledenbestand teruglopen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behouden van de sporthal.
Er zijn op dit moment een aantal opties voor het uitbouwen van de activiteiten, dus groei. Deze activiteiten kunnen doorgang vinden in de huidige locatie, niet in een kleinere nieuwbouw locatie.
  • Financieel
Revitaliseren is goedkoper dan renoveren of nieuwbouw. Goedkoper voor de gemeente en dus voor u als burger. Goedkoper voor de Spil (huur) en dus voor u als lid.
Deze enquête voeren wij uit om de mening te horen van onze leden inzake de toekomst van de Spil.
Graag ontvangen wij de enquête retour op een van de volgende twee mogelijkheden:
  1. Deponeren in de brievenbus van de Spil
  2. Scannen/ foto en mailen naar secretariaat@despilsneek.nl