Bestuur
Voorzitter Vacature Bestuur@despilsneek.nl
Secretaris Vacature Secretariaat@despilsneek.nl
Penningmeester Vacature Penningmeester@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Coby Volberda Sevolberda@home.nl
Algemeen Bestuurslid Cobie Jonkman Ledenadministratie@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Mirjam van der Kooij Financien@despilsneek.nl
Algemeen Bestuurslid Elly Valk

 

Overige contactpersonen
Bar Jan Frankema kantine@despilsneek.nl
Technische dienst IJde van der Kooij td@despilsneek.nl
Zaal verhuur zaalverhuur@despilsneek.nl