Overlast melden Team Handhaving SudWest

Parkeeroverlast in uw dorp of wijk?
Parkeeroverlast, harde muziek, vernieling, loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie, maar als de overlast aanhoudt of regelmatig voorkomt, kunt u dit melden bij Team Handhaving Publiek Domein.

Hoe kunt u melding van overlast doorgeven?
U kunt uw overlastmelding doorgeven via het digitale overlastformulier. Deze vindt u op onze website www.sudwestfryslan.nl of u vult het formulier direct in via de Súdwest-Fryslân app voor mobiele telefoons.

U kunt uw overlastmelding ook telefonisch aan ons doorgeven. Dit kan via algemeen nummer 14 0515

Wat gebeurt er met uw melding?
Wij proberen om iedere melding binnen drie werkdagen te behandelen. In de meeste gevallen onderneemt Team Handhaving Publiek Domein zelf direct actie of doet dit samen met de politie.

In uw dorp
Onze handhavers doen hun ronde door onze gemeente. Dat doen ze in de auto, maar ook te voet, op de fiets of met de boot. Ze dragen een speciaal uniform. Zo zijn ze gemakkelijk herkenbaar.

Indeling handhavers per gebied
Dorpen rond Workum: Jan Boersma
Dorpen rondom Witmarsum en Makkum: René Kuipers
Dorpen rondom IJlst: Leo Rinia

Meld geweld, bedreiging, gaslucht, ammoniaklucht of brandlucht altijd direct bij de politie of brandweer.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Handhaving Publiek Domein via algemeen nummer 14 0515