Zaalverhuur

De Spil beschikt over een groot aantal ruimtes die ook gehuurd kunnen worden op tijden dat De Spil ze zelf niet gebruikt. De ruimtes worden verhuurd voor onder andere cursussen, workshops, verjaardagen, beurzen en voor sportactiviteiten.

Een ruimte kan alleen gehuurd worden in combinatie met het afnemen van consumpties (drinken) van De Spil, zelf consumpties meenemen is niet mogelijk.

Eventuele hapjes kunt u zelf verzorgen of een cateraar laten verzorgen. Er is geen/ zeer beperkte mogelijkheid om hapjes/ eten te bereiden in De Spil.

Huur wordt berekend per dagdeel en naast het afnemen van consumpties worden (afhankelijk van het aantal deelnemers) per dagdeel 1 of 2 keer € 25,00 servicekosten in rekening gebracht.

Huurprijzen per zaal
(excl. servicekosten en genoten consumpties)
Korenmolen
(Grote zaal)
€ 50,00 per dagdeel
Koffiemolen (Foyer)
€ 45,00 per dagdeel
Zaagmolen en Oliemolen
€ 40,00 per dagdeel
Watermolen
€ 30,00 per dagdeel
Windmolen (bestuursruimte inclusief 51Inch beeldscherm)
€ 25,00 per dagdeel

Mocht u vragen hebben over het huren van een ruimte dan kunt u mailen naar zaalhuur@despilsneek.nl .

Vermeld hierbij duidelijk:

 

 1. uw naam;
 2. contactgegevens;
 3. welke dag/dagdeel;
 4. welke zaal het betreft;
 5. Doel van de huur; en
 6. Aantal personen en leeftijdscategorie.

 

Pas na een bevestiging is de reservering definitief.
Zonder bovenstaande gegevens kunnen we geen reservering in behandeling nemen.

Algemene huurvoorwaarden

 1. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de ruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ruimte ligt bij de huurder van de ruimte. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de vergaderruimte.
 3. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Mits anders is overeengekomen met de verhuurder.
 4. De ruimte die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten.
 5. Verhuur van de ruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 6. Bij verhuur van de ruimte draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand.
 7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.
 8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het pand.
 9. Roken is niet toegestaan in de ruimte.
 10. De ruimte dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd (meubilair terug op de juiste plek, bezemschoon, licht en verwarming uit. Indien door verhuurder extra schoonmaakkosten gemaakt dienen te worden heeft de verhuurder het recht deze kosten in rekening te brengen bij de huurder.