Algemeen lid

De Spil kent een algemeen lidmaatschap en biedt middels dit lidmaatschap de mogelijkheid aan de leden om lid te worden van de Commissies binnen de Wijkvereniging.

Wilt u lid worden van de wijkvereniging, hartstikke leuk! Dit regelt u via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij de bar in de wijkvereniging of door middel van een mailtje te sturen naar ledenadministratie@despilsneek.nl. Heel makkelijk dus! Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar.

Ingevulde inschrijfformulieren zijn in te leveren in de spil in de brievenbus bij het prikbord en of door een scan te mailen naar ledenadministratie@despilsneek.nl

Lid van een commissie

Indien u wenst lid te worden van een commissie, is het verzoek u aan te melden bij de commissie zelf. De commissie is zelf verantwoordelijk voor haar eigen ledenadministratie en zal indien noodzakelijk ook een lidmaatschapsbijdrage vragen om de kosten te dragen. Op de diverse pagina’s van de commissies zijn de contactgegevens vermeld waar u zich kunt aanmelden.

Automatische Incasso

Wij hebben een sterke voorkeur om de lidmaatschapsbijdrage automatisch te incasseren aan het begin van het kalenderjaar. Dit is wel zo makkelijk voor u, maar ook voor de Vereniging. Het waarborgt dat de lidmaatschapsbijdrage op een eenvoudige wijze tijdig binnen is bij de Wijkvereniging, zodat de kosten kunnen worden betaald.

Het verzoek is dan ook indien u hiermee akkoord gaat ook het machtigingsformulier daartoe volledig in te vullen. Dit machtigingsformulier is ook opgenomen op het inschrijfformulier.

Mocht u niet akkoord willen gaan met een automatische incasso, dan ontvangt u aan het begin van het kalenderjaar een factuur. Het verzoek is om deze te voldoen binnen 14 dagen.

Wijziging in uw gegevens

Graag houden wij onze ledenadministratie up to date. Mocht er sprake zijn van een wijziging in een van uw gegevens welke de Wijkvereniging van u heeft ontvangen voor de ledenadministratie is het verzoek deze tijdig kenbaar te maken via een mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@despilsneek.nl

Opzeggen lidmaatschap

Indien u wenst uw lidmaatschap op te zeggen, vinden wij dat uiteraard heel jammer! Het algemene lidmaatschap kunt u eenvoudig opzeggen door uw opzegging te mailen naar: ledenadministratie@despilsneek.nl

Van de opzegging ontvangt u een bevestiging per mail retour. De lidmaatschapsbijdrage wordt niet (pro rato) teruggestort.

Let wel deze opzegging betreft een opzegging als algemeen lid bij de Wijkvereniging. Hiermee zegt u dus niet een eventueel lidmaatschap op bij een commissie. Dit dient u te doen bij de commissie zelf.

Andersom geldt dit ook, het opzeggen bij een commissie is niet gelijk een opzegging als algemeen lid bij de Wijkvereniging de Spil. Dit dient u separaat te doen.

Controle ledenlijsten

Jaarlijks wordt door de ledenadministratie gecontroleerd of alle leden van commissies ook algemeen lid zijn. Deze controle vindt plaats op basis van de ledenlijsten welke door de commissies worden verstrekt aan de algemene ledenadministratie van de Wijkvereniging.

Vragen

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan middels het contactformulier, maar ook per telefoon of per mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@despilsneek.nl

Word lid van onze wijkvereniging!

Om lid te worden hebben we een aantal gegevens van u nodig anders kunnen wij u niet inschrijven als lid. Wij verzoeken u om duidelijk uw naam, volledig adres, postcode, woonplaats en uw telefoonnummer te vermelden. Voor de automatische incasso hebben we ook uw IBANnummer nodig.Wilt u lid worden van een aktiviteit? Dan kunt u dat ook vermelden.

Word lid van Wijkvereniging De Spil

Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden

Vul uw voor en achternaam in.
Uw email
Vul uw volledige adres in. Straatnaam en nummer, postcode en woonplaats.
Vul uw telefoonnummer in waarop u te bereiken bent.
Ja, ik geef toestemming aan Wijkvereniging de Spil om mijn gegevens te gebruiken overeenkomstig hun privacy statement.
Bij ja dan wordt de automatische machtiging naar uw opgestuurd.