Lid worden van onze wijkvereniging is heel makkelijk. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. We hebben tal van activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Het lidmaatschap kost €12,50 per jaar en u steunt hierbij de activiteiten van uw wijkvereniging. Alles staat in het teken van bevordering van leefbaarheid en saamhorigheid in Tinga.

Wilt u ook aan een sport meedoen? Dan kunt u 2x mee sporten om te zien of het wat voor u is. Daarna kunt u zich bij de leider aanmelden. Dan krijgt u ook een aanmeldformulier van de sport. Contributie voor de sport verschilt, dit kunt u bij de penningmeester/sport navragen.

Afmeldingen
Leden die zich af willen melden als algemeen lid of voor sport of dans, kunnen dat doen voor 1 oktober via onderstaande mailadressen.
Alleen op deze manier kunnen we de automatische bankmachtiging stopzetten en veel verwarring voorkomen.

Afmelden voor de sportactiviteiten via: famwierda@telfort.nl
Afmelden als lid via: ledenadministratie@despilsneek.nl

Mondelinge afzeggingen kunnen we helaas niet behandelen.

Die leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen we door het in stand houden van commissies die contacten onderhouden met gemeentelijke instanties, maar ook die die sportieve, avontuurlijke, recreatieve of culturele activiteiten organiseren voor jeugd en volwassenen.

Als wijkvereniging geven wij een wijkkrant uit en deze verschijnt 8 x per jaar en wordt door onze vrijwilligers verspreid bij de leden.

Een greep uit wat zoal ondernomen wordt:

Biljarten, dansen, sjoelen, kienen, klaverjassen,  bridgen, toneelavonden, schieten, fotoclub, videoclub, sinterklaasviering en de maandelijkse kinderdisco. Er wordt natuurlijk ook gesport in de sportzaal. Hier is badminton, volleybal, dansen maar er is ook salsa, aerobic en pilates.

Indien u iets mist en/of zich wilt inzetten voor bepaalde of geheel nieuwe activiteiten, neem vooral contact op met de voorzitter, één van de andere bestuursleden of met de betreffende commissie. Iedere inbreng wordt gewaardeerd, want vele handen maken licht werk en brengen veel gezelligheid.

U kunt zich als nieuw lid aanmelden via ledenadministratie@despilsneek.nl
of schrijf naar
Molenkrite 169, 8608 WD Sneek

Zijn er veranderingen in uw gegevens?

Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen naar: ledenadministratie@despilsneek.nl
U kunt natuurlijk onze ledenadministratie (Cobie Jonkman)
ook bellen op 0515-417084.
Met uw medewerking kunnen we de ledenadministratie van Wijkvereniging De Spil op orde houden.

Bij voorbaat dank.

Meldt u aan voor automatische incasso

Ieder jaar opnieuw wordt veel werk verzet om de facturen voor het lidmaatschap van de wijkvereniging bij u in de brievenbus te bezorgen. Dit werk wordt verricht door vele vrijwilligers in onze wijk. U zou ons ontzettend veel werk besparen als u zich opgeeft voor de automatische incasso.

Word lid van onze wijkvereniging!

Om lid te worden hebben we een aantal gegevens van u nodig anders kunnen wij u niet inschrijven als lid. Wij verzoeken u om duidelijk uw naam, volledig adres, postcode, woonplaats en uw telefoonnummer te vermelden. Voor de automatische incasso hebben we ook uw IBANnummer nodig.Wilt u lid worden van een aktiviteit? Dan kunt u dat ook vermelden.

Word lid van Wijkvereniging De Spil

Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden

Vul uw voor en achternaam in.
Uw email
Vul uw volledige adres in. Straatnaam en nummer, postcode en woonplaats.
Vul uw telefoonnummer in waarop u te bereiken bent.
Ja, ik geef toestemming aan Wijkvereniging de Spil om mijn gegevens te gebruiken overeenkomstig hun privacy statement.
Bij ja dan wordt de automatische machtiging naar uw opgestuurd.