Algemeen lid

De Spil kent een algemeen lidmaatschap en biedt middels dit lidmaatschap de mogelijkheid aan de leden om lid te worden van de Commissies binnen de Vereniging.

Wilt u lid worden van De Spil, hartstikke leuk! Dit regelt u via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij de bar in De Spil of door een mail te sturen naar ledenadministratie@despilsneek.nl. Heel gemakkelijk dus! Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar.

Ingevulde inschrijfformulieren zijn in te leveren in De Spil in de brievenbus bij het prikbord en/of door te mailen naar ledenadministratie@despilsneek.nl

Lid van een commissie

Indien u wenst lid te worden van een commissie, is het verzoek u aan te melden bij de commissie zelf. De commissie is zelf verantwoordelijk voor haar eigen ledenadministratie en zal indien noodzakelijk ook een lidmaatschapsbijdrage vragen om de kosten te dragen. Op de diverse pagina’s van de commissies zijn de contactgegevens vermeld waar u zich kunt aanmelden.

Automatische Incasso

Bij voorkeur incasseren wij de lidmaatschapsbijdrage. Het verzoek is dan ook indien u hiermee akkoord gaat het machtigingsformulier volledig in te vullen. Dit machtigingsformulier is onderdeel van het inschrijfformulier.

Mocht u niet akkoord willen gaan met een automatische incasso, dan ontvangt u aan het begin van het kalenderjaar een factuur. Het verzoek is om deze te voldoen binnen 30 dagen.

Wijziging in uw gegevens

Eventuele wijzigingen in uw gegevens, geef ze aan ons door. Dit kan via ledenadministratie@despilsneek.nl.
Op deze manier houden wij de ledenadministratie up to date.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u wenst uw lidmaatschap op te zeggen, vinden wij dat uiteraard heel jammer! Het algemene lidmaatschap kunt u eenvoudig opzeggen door uw opzegging te mailen naar: ledenadministratie@despilsneek.nl

Van de opzegging ontvangt u een bevestiging per mail retour. De lidmaatschapsbijdrage wordt niet (pro rato) teruggestort.

Let wel deze opzegging betreft een opzegging als algemeen lid bij de Vereniging. Hiermee zegt u dus niet een eventueel lidmaatschap op bij een commissie. Dit dient u te doen bij de commissie zelf.

Andersom geldt dit ook, het opzeggen bij een commissie is niet gelijk een opzegging als algemeen lid bij de Wijkvereniging de Spil. Dit dient u separaat te doen.

Controle ledenlijsten

Jaarlijks wordt door de ledenadministratie gecontroleerd of alle leden van commissies ook algemeen lid zijn. Deze controle vindt plaats op basis van de ledenlijsten welke door de commissies worden verstrekt aan de algemene ledenadministratie van de Vereniging.

Vragen

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan middels het contactformulier of per mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@despilsneek.nl